Framtidssäkra bilverkstaden på Automässan

automassanRätten till bilens digitala innehåll och kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad. Det är de stora branschfrågorna inför Automässan 2020. Men runt hörnet finns omvälvande tekniska och kommersiella megatrender och med dem förmodade paradigmskiften som förväntas att stöpa om hela fordonssektorn. Det är hög tid att framtidssäkra verkstaden!

Bilen och bilismen står inför stora omvälvningar med ny teknik – läs el –, autonoma och uppkopplade fordon samt helt nya affärsmodeller. De må vara så kallade megatrender, men de kommer inte att passera servicemarknaden obemärkt förbi. Numer prioriterar många fordonstillverkare IT- och elektronikmässor framför bilsalonger, bara det är en väckarklocka.

– Servicemarknaden kommer inte att undantas, utan snarare hamna i centrum för ny teknik och när nya affärsmodeller som bildelningstjänster och nya ägandeformer gör entré. Det ser vi redan i hur elbilar och batteritekniken diskuteras ur ett verkstadsperspektiv, konstaterar Gilbert Fransson Fordonsverkstadsutrustarna, FVU.

Det handlar om att skaffa sig kunskap för att kunna framtidssäkra sin verkstad och, inte minst, sin personal, enligt Gilbert Fransson.  Därför ska man som verkstad och servicegivare i motorbranschen sätta en bock i kalendern för 15-18 januari och Automässan i Göteborg redan nu. Där kommer du som besökare att möta ny teknik och få möjlighet att delta i intressanta seminarier.

Även Christer Liljenberg, Sveriges Bildelsgrossisters Förening, SBF, vill lyfta framtidsfrågorna kring den fria mobiliteten och kraven på hållbara transportsystem.

– Det är stora och omvälvande krafter i rörelse där fordonstillverkarna och konsumenterna å ena sidan och lagstiftare och nya aktörer, å andra sidan, håller på att rita om kartan över denna annars så mogna bransch, inleder han.

– Elektrifiering och digitalisering samt nya ägandeformer. Det är grundpelarna för megatrender och de  paradigmskiften som de i sin tur kommer att innebära. Automässan är motorbranschens största och viktigaste mötesplats i norra Europa. Genom att besöka den får man senaste nytt samt kan bygga framtida konkurrenskraft, fortsätter Christer Liljenberg.

– Vi talar om ett helt annat servicebehov när de mekaniska delarna i främst transmissioner blir färre. Inom karosseri kommer en rad nya material även i vanliga personbilar. Nya ägandeformer och med dem nya kundkrav kommer även att påverka servicemarknadens aktörer, fortsätter Christer Liljenberg som bland annat ingått som ende svensk i EU:s framtidskommission för automotive- och mobilitetssektorn, GEAR 2030.

– Vi står inte bara inför ett teknologiskt paradigmskifte, utan även individer berörs när vi ska ha nya medarbetare med helt nya kompetenser inom el, digitalt och nya karosserimaterial, tillägger Gilbert Fransson och lyfter fram branschens rekryterings- och kompetensbehov samt att branschen är attraktiv nog för att locka nya medarbetare som vill arbeta med ny fordonsteknologi i framtiden.