MRF

  • Plats: C04:50

Beskrivning

MRF (Motorbranschens Riksförbund) är organisationen för den seriösa delen av bilbranschen, såväl inom handel som service och verkstad. Vi ställer höga krav på dem som är medlemmar hos oss, detta gäller inte minst affärsmannaskap, miljö, kvalitet och kompetens. Vi har cirka 1 500 medlemmar runt om i hela Sverige – alla har förbundit sig att följa de krav och riktlinjer som vi ställt upp. Detta gäller exempelvis MRF-garantin och MRF:s kundskydd.
Bilbranschen är stor och omfattar många typer av företag. För att kunna ge bästa möjliga support och stöd har vi flera specialiserade affärsområden: » Bilhandel, » Bilverkstad, » Plåt och lack, » Tunga fordon, » Bilplast. Våra medlemmar får kostnadsfri rådgivning i olika frågor som rör deras verksamhet. Det kan vara tvister med kunder (konsumenter och näringsidkare), leverantörer, försäkringsbolag och myndigheter. Ibland kan det givetvis vara fråga om rådgivning i förebyggande syfte. Vi genomför utbildningar inom bilhandelsjuridik, verkstadsjuridik, plastreparationer och kundvård. En av våra viktigaste uppgifter är att driva opinion inom frågor som påverkar vår bransch. Vi är remissinstans för bilbranschen och har ett omfattande kontaktnät och jobbar aktivt med att påverka myndigheter och beslutsfattare. Vi gör det företagen inte kan hantera på egen hand.

Adressuppgifter
MRF
Box 5611
114 86 Stockholm
SVERIGE
e-post
mrf@mrf.se
telefon
+46 8 7016300
Följ utställaren på

Representerat företag visas med en bock