Ragn-Sells AB

  • Plats: H05:42

Beskrivning

Ragn-Sells är en av Skandinaviens främsta kompentensföretag inom återvinning och miljö

Vi erbjuder nyskapande och effektiva lösningar för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser. Genom innovativa lösningar skapar vi cirkulära flöden för att minska utbrytningen av jungfruliga resurser från vår planet.

Ragn-Sells samlar in och återvinner avfall från verkstäder. Tack vare omfattande kunskap och modern teknik kan vi återvinna alla typer av smörjoljor till ny. Bromsvätska blir till helt ny bromsvätska. Glykol blir till helt ny glykol. Vi gör nya produkter av uttjänta däck och återvinner bränslefilter, oljiga trasor/absorbenter, vindrutor, aerosoler och batterier. Alla hållbara verkstäder får ett grönt certifikat som bevis för att ni arbetar aktivt med återvinning och har kunskap om de globala miljömålen. Tjänsten innehåller också råd, utbildning, dokumentation och statistik.

Läs gärna mer om vårt erbjudande mot verkstäder på https://www.ragnsells.se/verkstad

Läs mer om Ragn-Sells och vårt arbete på www.ragnsells.se/inspireras

Adressuppgifter
Ragn-Sells AB
Box 952
191 29 Sollentuna
SVERIGE
telefon
010-723 00 00

Representerat företag visas med en bock