Transportföretagen TF AB D01:38, E04:41

  • Plats: D01:38, E04:41

Beskrivning

Transportföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna, samt säkerhetsbranschen.

I våra nio förbund finns drygt 10.100 medlemsföretag med tillsammans ca 217.000 anställda. Det gör oss till den främsta samlingspunkten för företagen i transportnäringen i Sverige.

Vi verkar inom ett brett spektrum av arbetsgivar-, näringspolitiska och kompetensförsörjningsfrågor.
Kompetensförsörjning är en av transportnäringens mest centrala frågor eftersom det idag är svårt att hitta personal till branschens yrken. Transportföretagen arbetar därför aktivt med kompetensförsörjningsfrågan för att förbättra förutsättningarna för företagen att rekrytera.

Transporterna är samhällets blodomlopp och lyckas branschen inte rekrytera kan det få konsekvenser för hela samhället. Genom enkätundersökningar och rapporter tar Transportföretagen återkommande tempen på olika delbranscher för att kartlägga behovet och centralt och regionalt förs dialog med bransch, skola och politiker om samverkan och stärkta utbildningar.

Ett annat lyckat initiativ är ”Motorbranschcollege”, där Transportföretagen, tillsammans med IF Metall, certifierar fordonstekniska gymnasieskolor för att förbättra utbildningarna.

Adressuppgifter
Transportföretagen TF AB D01:38, E04:41
Box 5384
102 49 Stockholm
SVERIGE
telefon
08-7627100

Övrigt

Utbildning