The survival of the unfittest - Om vägar som (inte-) leder till vägtrafikens klimatmål.

  • onsdag / 15 januari / 2020
  • 15:00-15:45

Riksdagen har satt upp målet att koldioxidutsläppen från inrikes transporter (undantaget flyget) ska minska med 70 procent till 2030 relativt 2010 års nivå. Utsläppen har också minskat med 18 procent, främst på grund av ökad användning av biodrivmedel via reduktionsplikten. Problemet är att det råder stor brist på bra biodrivmedel i världen, dvs biodrivmedel som varken konkurrerar ut livsmedelsproduktion eller baseras på palmoljeprodukter, vilka bidrar till avskogning i Indonesien och Malaysia. Hur ska det gå till och kommer det att fungera?

Maria Börjesson, professor i nationalekonomi VTI.

Talare
Maria Börjesson Professor i nationalekonomi VTI
Lokal
H-hallen

Biljetter och öppettider

Det är kostnadsfritt att gå på Automässan, läs mer och registrera dig idag!