Felfria bilar oroar verkstäder

Trots att marknaden är superstark just nu ser fordonsverkstäderna orosmoln vid horisonten. Det som hotar är framväxten av en flotta med alltmer felfria bilar.– När servicetiden per bil minskar får verkstäderna på sikt allt mindre att göra, säger Gilbert Fransson på FVU.

1 juli träder bonus-malus, det nya skattesystemet för lätta fordon, i kraft. Den som köper en bil med låga utsläpp kan räkna med en saftig bonus, för den som väljer diesel kan skatten höjas med flera tusen om året. Systemet påskyndar framväxten av en ny, alltmer klimatneutral fordonsflotta, där el- och hybridfordon blir allt vanligare.

– De kräver betydligt mindre service, konstaterar Gilbert Fransson.
– Däcken behöver förstås läggas om, men bromsarna har mindre slitage. Ingen olja behöver bytas, inga filter och inga tändstift heller. Det går kort sagt inte åt så mycket grejer. Så verkstadssidan borde kanske vara motståndare till utvecklingen?
– Njaee, vi har redan mött den realiteten. För, säg, 15 år sedan tog det fyra timmar att göra den första servicen på en ny bil. Idag har alla bilar max en timmas förstagångsservice, säger han. Ett annat hot är delningsekonomin och bilpooler, som blir vanligare i större städer. Ju fler personer som använder samma bil, desto mindre får verkstäderna att göra.
– Det blir färre verkstadstimmar, vi har den totala tiden emot oss. På sikt talar det mesta för att antalet reparationsverkstäder minskar. Ämnet är högaktuellt inför Automässan 2020, där Fordonsverkstadsutrustarna som branschförening för tillverkare, importörer och leverantörer av verkstadsutrustning är djupt engagerade.

– Just nu är marknaden otroligt stark, inte minst med tanke på uppgången i nybilsförsäljningen. Men vi måste hela tiden ha örat mot rälsen och bevaka vad som händer i vår omvärld.
– Vi följer till exempel allt som är på gång inom EU tack vare vårt samarbete med EGEA Association i Bryssel. På Automässan vill FVU ta upp frågor som påverkar verkstadsägarna i vardagen och belysa vad som är på gång.
– Oavsett om det gäller lagförslag, reparationsmetoder eller ny utrustning så visar vi eller tar upp det i seminarieform, säger Gilbert.

– När man varit på mässan ska man känna att man är bra orienterad i vad som komma skall. En sådan fråga gäller eCall, den europeiska tjänsten för elektroniska nödanrop från motorfordon till en larmcentral, som från och med i år ska vara standard i alla nya bilar inom EU. Det har uppstått en oro kring att eCall innebär en risk för den personliga integriteten. Teoretiskt skulle tjänsten kunna användas för att övervaka enskilda motorfordon. Även det nya regelverket för däckomläggare väcker oro på sina håll.
– Det blir nya direktiv på hur maskinerna ska vara utrustade för att inte skada däcken. Däckomläggare som används idag ska, enligt förslaget, ersättas med en ny typ. Det kommer att beröra många verkstäder.