Eftermarknaden, en nyckelspelare såväl i dagens som framtidens mobilitet

automassan-2017Automässan i Göteborg i januari blir en viktig pusselbit i arbetet med att utveckla det Västsvenska fordonsklustrets attraktionskraft och samlade kompetens. Det menar Peter Scott, Christopher Sunmo och Anna-Lena Friberg, på Svenska Mässan.

I januari arrangerar Svenska Mässan Automässan på uppdrag av branschorganisationerna Sveriges Bildelsgrossisters Förening, SBF, och Fordonsverkstadsutrustarna, FVU. Det är en mässa och mötesplats för en betydelsefull sektor; verkstäder, bildelar, tillbehör, däck och fälg, inom bilbranschen som samtidigt befinner sig i förändringens tid.

Såväl vår mobilitet som den samlade transportmedelsindustrin står inför en omställning. Detta när utvecklingstakten inom digitalisering och nya drivlinor accelererar parallellt med nya konsumtions- och brukarmönster samt andra påverkansfaktorer – som politiska beslut – styr mobiliteten och transportsystemet.

– Även vi på mässan, precis som inom fordonsindustrin, pratar allt mer om mobilitet istället för om den traditionella bilen. Det är ett helt nytt gränssnitt när allt fler personbilstillverkare ser sig som en leverantörer av både hård- och mjukvara för mobilitetslösningar. Motsvarande sker inom tunga fordon där man i en allt större grad ser sig som en leverantör av transportlösningar, säger Christopher Sunmo, affärschef  för industrimässor inom Svenska Mässan.

Han nämner att megatrenderna; elektrifiering, automatiska och uppkopplade fordon samt nya affärsmodeller, kommer att påverka eftermarknaden både sett till nya kompetenskrav och till nya, förändrade, affärsmöjligheter.

– Säg att verkstadens tillgänglighet och den enskilde mekanikerns förmåga blir nyckeln till en ständigt fungerande mobilitetslösning, säger Christopher Sunmo och tillägger att eftermarknaden kommer att få en ännu större betydelse när framtidens mobilitetssystem ska hållas rullande 24-7.

Kollegan Peter Scott, direktör för industrimässor på Svenska Mässan, delar Sunmos iakttagelser och insikter samtidigt som han vill utveckla dem till att vara Automässans framtid tillgodo.

– Vi ligger mitt i det Västsvenska fordonsklustret som är ett av det främsta i välden sett till samlad innovationskraft inom mobilitet och transportsystem, inleder han.

–  Säg att Automässan ligger rätt både sett till lokalisering och, inte minst, i tiden. Mässan är språnget in i framtiden, menar han och tillägger att nästa gång, 2023, ligger den perfekt i tiden eftersom många prognoser pekar på att 2025 kommer merparten av alla nyförsålda personbilar vara elektrifierade i någon form, fortsätter Peter Scott.

När Automässan rullar igång 15 januari ges besökarna möjligheten att växla upp sina kunskaper om framtidens verkstad.

– Inte nog med att hela mässgolvet är en tummelplats för utställare och besökare med koppling till motorbranschens eftermarknad, utan stor vikt har fästs vid att ge mässan ett omfattande kunskapsinnehåll kring både vardagen i verkstaden och framtiden för den, förklarar Anna-Lena Friberg, affärsansvarig för Automässan hos Svenska Mässan.

Hon berättar om ett rekordstort intresse för Automässan 2020 – cirka 270 utställare från 15 nationer har, i nuläget, tillsammans bokat upp 14 100 kvadratmeter utställningsyta.

– När vi möts nästa gång 2023 kommer förmodligen megatrenderna att vara mer synliggjorda, samtidigt som omställningen inom främst drivlinorna kommer att vara mer närvarande, avslutar Anna-Lena Friberg.

Hämta din kostnadsfria entrébiljett här »