Med ett år kvar: stort intresse för Automässan 2023

Den accelererande omställningen från fossildrivet till el, ställer bilbranschens service- och eftermarknad inför stora prövningar. – Vissa får det tufft, men samtidigt öppnas nya möjligheter, säger Johnny Bräster på SBF. På Automässan, som går den 18-21 januari 2023, blir elektrifiering och digitalisering viktiga diskussionsämnen.

 

Trots pandemins konsekvenser är intresset för Automässan stort. Bokningsläget är just nu bättre än motsvarande tidpunkt innan föregående mässa. Detta konstaterar Anna Lena Friberg, affärsansvarig på Automässan.

 

– 80 procent av mässytan är redan inbokad och tongångarna från utställarna är positiva. Det finns en framtidstro i branschen. Vi vet förstås inte var det landar, men det blir en stark mässa.

 

Motorbranschens service- och eftermarknad går bra, trots de leveransförseningar och ökade fraktkostnader som många drabbats av i spåren av pandemin.

 

Branschen går för högtryck

 

– Alltfler använder bilen till vardags istället för buss och tåg, för att minska risken att bli smittad. Många har också satsat på “hemester” med bilen istället för att resa utomlands, så bilverkstäderna har haft fullt upp, säger Gilbert Fransson, verksamhetschef för Fordonsverkstadsutrustarna, FVU.

 

Men det finns också stora utmaningar. Verkstädernas rätt att få ta del av bilens S-OTP, Secure On-board Telematics Platform är ett exempel. Kärnfrågan gäller vem som äger datan i bilen, ägaren eller fabrikanten. För vanliga verkstäder är det en ödesfråga, som väntar på att bli avgjord av EU.

 

En angränsande fråga, som lär diskuteras flitigt på mässan, är SERMI. Genom licensiering ska verkstäder få tillgång till information som säkerhetsklassats av biltillverkaren, exempelvis stöldskydd och motorstyrning.

 

Kamp mot tiden

 

Nu har EU-kommissionen beslutat att bilverkstäder som vill få tillgång till informationen måste SERMI-certifieras senast 1 augusti 2023, vilket innebär en kapplöpning med tiden.

 

– För branschen innebär det en verklig utmaning att hinna ackreditera kontrollföretag, som sedan ska certifiera verkstäderna. Det ställer i sin tur nya krav på utbildning av personal. Även här handlar det om en kamp mot tiden, konstaterar Johnny Bräster på Sveriges Bildelsgrossisters Förening, SBF.

 

Johnny Bräster tror att utbildningsfrågan blir viktig på Automässan.

 

–Teknikskiftet innebär att vi behöver nya kompetenser. Vi måste kompetensutveckla befintliga medarbetare, men även attrahera nya generationer. Där tror jag att digitaliseringen kan bidra till att fler får upp ögonen för vår bransch, säger Johnny Bräster.

 

Teknikskiftet skapar möjligheter

 

Elektrifieringen av fordonsflottan innebär ett långsiktigt hot mot både verkstäder och grossister eftersom en bil med förbränningsmotor innehåller tusentals fler reservdelar än en elbil. Utvecklingen är tydlig, men än så länge går det cirka 20 fossildrivna bilar på varje el- eller hybridbil i Sverige.

 

– Vi talar om en utfasning, men den kommer ta lång tid. Jag är optimistisk. Vår bransch riskerar inte att dö ut på grund av teknikskiftet, men vi måste ställa om. De som är professionella och framsynta kommer att klara det. Vissa får det tufft, andra ser nya möjligheter, säger Johnny Bräster.

 

– Elektrifieringen och den ökade digitaliseringen är de absolut största utmaningarna för branschen. På mässan koncentreras därför mycket kring dessa frågor, både i seminarier och på mässgolvet, säger Johnny Bräster.