Lack- och skadebranschen vill se smarta lösningar på Automässan

Efter en historisk nedgång till följd av pandemin är lack- och skadebranschen på väg upp igen. – Nu börjar vi se ljuset i tunneln, säger Jan Olvenmo, ansvarig för plåt och lack på MFR, Motorbranschens Riksförbund, som satsar stort på Automässan.

 

Lack- och skadefrågorna har en viktig roll under Automässan, Nordens största mötesplats för motorbranschens service- och eftermarknad, på Svenska Mässan 18–21 januari 2023. På öppningsdagen arrangeras en heldagskonferens, Lack- och skadekonferensen, följt av prisutdelningar på galamiddagen samma kväll, samordnat med Auto Awards.

 

– Då delar vi ut priser till bästa skadeverkstad, bästa lackverkstad, bästa plastverkstad och till vinnaren av försäkringsbolagsenkäten, berättar Jan Olvenmo, lack- och skadeansvarig på MRF.

 

Han konstaterar att lack- och skadebranschen är på väg ut ur en tuff period. I och med att trafiktätheten minskade under pandemin, då många jobbade hemifrån och drog ned på bilåkandet, inträffade också färre skador. Under 2020 sjönk antalet anmälda skador med 11 procent.

 

– Det är anmärkningsvärt, vi har aldrig haft ett sådant stort tapp. Under 2021 såg vi en återhämtning och under sista kvartalet vände det äntligen uppåt. Lack-och skadeverkstäderna påverkades mer än serviceverkstäderna.

 

Återhämtning efter nedgång

 

– En förklaring, förutom minskat bilåkande, kan vara att bilägare som haft det svårt ekonomiskt, till exempel permitterats, och väntat med att fixa till bucklan.

 

I slutet av 2021 återhämtade sig branschen till liknande nivåer som 2019. Men inledningen av 2022 har ändå inte varit problemfri. De stigande energipriserna, framförallt på diesel och bensin, lär ha en dämpande effekt på bilåkandet, misstänker Jan Olvenmo.

 

Även de skenande gas- och elpriserna påverkar många verkstäder negativt.

 

– Vår bransch är energikrävande, så det är ett orosmoment. Speciellt sedan kriget i Ukraina bröt ut och sanktionerna mot Ryssland sattes in. Vi vet just nu inte vart det här tar vägen.

 

Skadevolymer opåverkade

 

Servicebranschens största utmaning är annars omställningen från fossildrivna till elektriska fordon. Men Jan Olvenmo menar att lack- och skadesegmentet troligen drabbas lindrigare än serviceverkstäderna.

 

– Det ser vi i Norge, som ligger före oss. Serviceverkstäder får mindre att göra eftersom elbilar har färre rörliga komponenter, men lack- och skadesegmentet har minst lika mycket att göra som tidigare. Här ser vi en klar möjlighet för vår bransch, eftersom skadevolymerna verkar ligga kvar på samma nivå, oavsett vad bilarna körs på.

 

Utmaningen för branschen ligger i den framtida elinfrastrukturen, menar han.

 

– Det tror jag är det största hotet. Det krävs mycket el för att ladda bilarna. Har du en verkstad på en plats där du inte får tillräcklig tillgång till el kanske du inte kan jobba där. Och då blir du låst i din gamla teknologi.

 

– Vi behöver också utbilda personal för ökad digital kompetens. Till exempel för att få tillgång till fordonsdata när SERMI-certifieringarna införs.

 

Energi och hållbarhet blir nyckelfrågor på Automässan

 

På Automässan ser han fram emot givande diskussioner, bland annat om hur lack-och skadeverkstäderna kan hitta smartare lösningar.

 

– Det kan gälla lackningsprocesser med mindre energikrävande moment. Energi och hållbarhet blir nyckelfrågor för vilken väg vi ska gå i framtiden. Att reparera istället för att byta, det är ämnen jag hoppas utställarna fokuserar. Nya material är också spännande. Vi vet till exempel att kolfiber kommer att öka. Hur reparerar man sådana bilar i framtiden?

——–

Fakta

• Motorbranschens Riksförbund är en branschorganisation för bilbranschen, såväl inom handel som service och verkstad. Inom plåt och lack finns 650 medlemmar. Läs mer på hemsidan.

 

• Lack och skadekonferensen arrangeras den 18 januari på Svenska Mässan. Det är en återkommande branschkonferens som arrangeras av Motorbranschens Riksförbund.

 

Vill du ställa ut på Automässan? »