Arom-dekor Kemi AB

  • Plats: E03:22

Beskrivning

Arom-dekor Kemi AB är en ledande totalleverantör av AdBlue®, spolarvätska och andra fordonskemikalier till den Nordiska transportsektorn. Genom att själva kontrollera hela kedjan från produktion till förpackning och leverans kan vi i alla lägen garantera en jämn och hög kvalitet. Vi erbjuder även utvalda kemikaliesortiment till industrin och konsumentmarknaden.

Adressuppgifter
Arom-dekor Kemi AB
Europavägen 1
512 91 Sexdrega
SVERIGE
telefon
0320-60500
Följ utställaren på

Oljor och smörjmedel

Oljor och smörjmedel