Continova AB

  • Plats: B02:02

Beskrivning

CONTINOVA AB – ER TOTALENTREPRENÖR AV PROFESSIONELL UTRUSTNING OCH FÖRBRUKNINGSMATERIAL TILL DÄCK- BIL OCH SKADEVERKSTÄDER

Service – Kunskap – Erfarenhet – Kvalitet

Dessa kärnvärden gör att Continova erbjuder däckservice- och bilverkstäder högkvalitativ verkstadsutrustning och förbrukningsmaterial som motsvarar kunders och myndigheters krav.

Vårt riktmärke är att alltid vara den främste i vår bransch och med vår kvalitetsnivå uppfattas som den främste affärspartnern. Kvalitetsnivån vilar på personalens aktiva kvalitetstänkande och lagerarbete i alla funktioner.

Från idé till färdig verkstad

Vid behov av ombyggnad eller nybyggnad av Er verkstad kontakta oss så går vi gemensamt igenom de planer Ni har och gör en behovsanalys. Vi gör tillsammans en sammanställning och en skalenlig ritning över Er verkstad i 2- och 3-dimensionellt format. All utrustning placeras ut på sin rätta plats för att Ni ska kunna utnyttja ytorna på bästa sätt. Ni får en perfekt visualisering av Er verkstad och ett färdigt material att överlämna till Er arkitekt.

Adressuppgifter
Continova AB
Kungsparksvägen 31
434 39 Kungsbacka
SVERIGE
telefon
+46 300 521400
Följ utställaren på