Exponeringsmöjligheter

Ökad synlighet på Automässan

Genom att synas i våra kanaler får ni unika möjligheter att nå ut och engagera både nya och befintliga kunder före, under och efter mässan. Vi erbjuder många olika exponeringsalternativ, både fysiska och digitala, som skräddarsys för att ert varumärke ska framstå tydligt och sticka ut i bruset under mässan.

Annonsunderlag skickas till: automassan@svenskamassan.se

För mer information, kontakta:
Carmen Brüning, försäljningsansvarig, carmen.bruning@svenskamassan.se, 031-708 80 92
Anna Lena Friberg, affärsansvarig, anna-lena.friberg@svenskamassan.se, 031-708 80 68