Varför medverka på Automässan?

Dina kunder finns på plats! Automässan drar mer än 16 500 köpstarka besökare från motorbranschens servicemarknad.

Dina kunder finns på plats! Automässan drar mer än 16 500 köpstarka besökare från motorbranschens servicemarknad.

• Mässbesökarna är kunniga och kvalificerade. Här samlas de viktigaste aktörerna under ett och samma tak.

• Lansera nya produkter. De flesta besökare kommer för att upptäcka nya produkter. Automässan är en oslagbar arena för att lyfta fram dina nyheter i strålkastarljuset.

• Stärk ditt varumärke. De ledande tillverkarna, importörerna, grossisterna och leverantörerna är här.

• Nätverka och stärk dina relationer. Med kunderna på plats kan du enkelt och kostnadseffektivt bredda dina kontakter och göra fler affärer.

• Hitta nya affärsmöjligheter. Den nya tekniken integreras allt mer – på Automässan har du möjlighet att hitta många nya potentiella partners.

• Göteborg är centrum för den nordiska fordonsindustrin och mobilitetsmarknaden.