Bara en vecka kvar!

Semcon presenterar sitt koncept Smiling Car på Automässan i januari.

Digitalisering, nya drivlinor, nya material, kompetensförsörjning och skärpt konkurrens är några av de stora utmaningarna för servicemarknaden under de närmaste åren. Automässan i Göteborg speglar utvecklingen både på mässgolvet och på seminarierna.

Ingen annanstans i Norden medverkar lika många leverantörer, tillverkare, grossister, experter och specialister för motorbranschens service- och eftermarknad. Automässan är den självklara mötesplatsen för alla yrkesverksamma och företag som vill ligga steget före och möta framtidens nya behov av service och eftermarknad.

– Under Automässan har vi givetvis motorbranschens digitalisering i fokus. Dels den ökade digitaliseringen av fordonen, dels de förändringar som digitalisering innebär för värdekedjan och rollfördelningen inom servicemarknaden, berättar Anna Jarnö, affärsansvarig för Automässan 2017. 
– På Automässan kommer besökarna att möta 266 utställare från 15 nationer parallellt med att det genomförs ett stort antal branschseminarier och – naturligtvis – renodlade affärsmöten, avslutar Anna Jarnö.

Branschhearingen, det öppna framtidssamtalet, som inleder Automässan i Göteborg onsdag 18 januari, 09.30-ca 10.45 samlar en rad namnkunniga representanter från automotivesektorn:
– Magnus Carlsson, ansvarig ADAS och Autonomus på Semcon, teknikkonsultföretagets Smiling Car-koncept.
– Jonas Bjelfvenstam, gd VTI, statens utredare av lagar och regler kring autonoma och uppkopplade fordon.
– Kent Eric Lång, v vd Viktoriainstitutet, tillämpad forskning kring framtidens mobilitet.
– Carl Oscar Sandin, affärsutvecklare Vattenfall, e-mobilitet och krav på infrastruktur.
– Håkan Backegårdh, eftermarknad BMWI, nya bilkoncept som BMWI med el och nya material.
– Per Rasmussen, affärsutvecklare Robert Bosch DK, framtidens bilteknik.
– Tommy Letzén, vd MRF, branschföreträdare för bilhandel och verkstad.
Moderator är Göran Björklund, kommunikationskonsult på Newsroom och chefredaktör för Fordonskomponenten.

Målet med hearingen att dels visa på de förändringar inom mobilitet som ligger framför oss med inriktning person- och lastbil), dels belysa vilka konsekvenser som de kan ha för servicemarknadens aktörer. Läs mer om hela MRFs program under Automässan här

En viktig branschfråga är rekrytering och kompetens, som också kommer att lyftas under Automässan. Arbetsgivarorganisationen MAF och fackförbundet IF-Metall har ett nära samarbete i Motorbranschens yrkesnämnd, MYN, för att öka kännedomen och intresset för de fordonstekniska utbildningarna.

Arrangörer och samarbetspartners

Automässan 2023 arrangeras av FVU (Fordonsverkstadsutrustarna) och SBF (Sveriges Bildelsgrossisters Förening) i samarbete med MRF (Motorbranschens Riksförbund), MAF (Motorbranschens Arbetsgivarförbund), DRF (Däckspecialisternas Riksförbund) och SFVF (Sveriges Fordonsverkstäders Förening). Operativ arrangör: Svenska Mässan.

FVUSBFsmRMFdäckbranschen SFVF